Croeso i Ceir Cymru

Mae’r safle we yma yn crynhoi stoc gyflawn o dros ddau gant o geir wedi eu prisio rhwng £3000 a £30,000.  Mi ellwch chwilio am y car rydach chi ei angen a chysylltu hefo ni.

Cofiwch fod y prisiau heb roi car i mewn yn gostwng o gwmpas 10% o’r pris sydd yn cael ei nodi.  Cofiwch y gallwn ni gael hyd i unrhyw gar o’ch dewis a bod ein pwer prynu yn estyn dros bob rhan o Brydain.  Dyma rai engreifftiau:

ceirccymru
Sêr y Diwrnod