Os oes car neu geir ar y safle we sydd o ddiddordeb ichi un ai ffoniwch mewn i’r garej 01248 671770/01248 670451 neu ebostiwch ni ar ceircymru1@hotmail.co.uk. Mi allwn anfon fidio manwl ichi a disgrifiad cywir o’r car dan sylw.  Mi allwn brisio eich part ex dros y phone a wedyn mi allwn gwblhau y deal. Mi rydan ni yn gallu trefnu danfon. We can arrange delivery.

If there is a vehicle on our website which you are interested in purchasing then contact us by phone or on the following  e mail address ; Ceircymru1@hotmail.co.uk

We will send you a detailed video and a correct description of the vehicle in question.  We can price your part exchange over the phone and arrange  and finalise a deal.   As ever we pride ourselves in our staff and in our personal one to one customer care policy.

Croeso i Ceir Cymru

Mae’r safle we yma yn crynhoi stoc gyflawn o dros gant o geir wedi eu prisio rhwng £3000 a £30,000.  Mi ellwch chwilio (“chwiliwch”/”search) am y car rydach chi ei angen a chysylltu hefo ni am sgwrs.

Mi fedrwn ni gystadlu ar bris hefo unrhyw archfarchnad geir ar lein ym Mhrydain.  Cofiwch y gallwn ni gael hyd i unrhyw gar o’ch dewis a bod ein pwer prynu yn estyn dros bob rhan o Brydain.

EIN GWEITHDAI

Cofiwch bod ein gweithdai yn gwneud gwaith MOT a gwasanaeth etc am brisiau di guro.  Gallwn werthu teiars o bob “make” a maint yn rhatach na neb. Os y byddwch chi’n prynu car o Ceir C ymru mi fyddwn yno bob amser gyda chyswllt personol. Ryda ni’n ymfalchio yn ein 35 mlynedd o brofiad ac fe fyddwch yn dod yn rhan o deulu Ceir Cymru.