Mae yna griw ohonom  yn gweithio yn y garej yn Bethel bob dydd erbyn hyn.  Mae’r gweithdy yn brysur ac mi ryda ni wedi dechrau gwerthu ceir.  Mae’r farchnad yn gryf ac mae prisiau ail law drwy Prydain yn dal eu tir.  Os oes car neu geir ar y safle we sydd o ddiddordeb ichi un ai ffoniwch mewn i’r garej neu ebostiwch ni ar Ceircymru1@hotmail.co.uk.  Mi allwn anfon fidio manwl ichi a disgrifiad cywir o’r car dan sylw.  Mi allwn brisio eich part ex dros y phone a wedyn mi allwn drefnu apwyntiad ichi ddod draw a chwblhau y mater.

We have now opened the workshops and are taking bookings.  We are also now selling cars! If there is a vehicle on our website which you are interested in purchasing then contact us by phone or on the following  e mail address ; Ceircymru1@hotmail.co.uk

We will send you a detailed video and a correct description of the vehicle in question.  We can price your part exchange over the phone and arrange an appointment for you to come over and finalise a deal.  We have all PPE precautions in place.  As ever we pride ourselves in our staff and in our customer care.

Croeso i Ceir Cymru

Mae’r safle we yma yn crynhoi stoc gyflawn o dros ddau gant o geir wedi eu prisio rhwng £3000 a £30,000.  Mi ellwch chwilio (“chwiliwch”/”search) am y car rydach chi ei angen a chysylltu hefo ni am sgwrs.  Mi fyddwch yn sylwi fod ein prisiau yn gostwng yn sylweddol os ydych yn prynnu heb “part ex”

Mi fedrwn ni gystadlu a pris unrhyw archfarchnad geir yn Mhrydain.  Cofiwch y gallwn ni gael hyd i unrhyw gar o’ch dewis a bod ein pwer prynu yn estyn dros bob rhan o Brydain.

EIN GWEITHDAI

Cofiwch bod ein gweithdai yn gwneud gwaith MOT a gwasanaeth etc am brisiau di guro.  Gallwn werthu teiars o bob “make” a maint yn rhatach na neb.