Mae tri ohonom yn gweithio bob dydd yn Bethel erbyn hyn.  Ryda ni yn croesawu gwaith angenrheidiol ar eich ceir ac MOT’s ac yn trefnu apwyntiadau ar amseroedd penodol i edrych ar geir sydd ar werth.  Mi allwn brisio eich part/ex drwy alwad phone neu fidio.  Mi fyddwn yn glynnu at reolau diogelwch gofalus a chadarn ac yn trefnu bob dim yn ofalus drwy alwadau phone neu ebost.

We have now re opened the garage in Bethel with 3/4 members of staff on duty until 4pm daily.  We can arrange essential work and MOT’s on your car through phone or e mail.  We can arrange for you to inspect any vehicles for sale at an appointed time which we can arrange with you by phone.  We can also price your part ex before hand.  All safety precautions will be applied with care.

Croeso i Ceir Cymru

Mae’r safle we yma yn crynhoi stoc gyflawn o dros ddau gant o geir wedi eu prisio rhwng £3000 a £30,000.  Mi ellwch chwilio (“chwiliwch”/”search) am y car rydach chi ei angen a chysylltu hefo ni am sgwrs.  Mi fyddwch yn sylwi fod ein prisiau yn gostwng yn sylweddol os ydych yn prynnu heb “part ex”

Mi fedrwn ni gystadlu a pris unrhyw archfarchnad geir yn Mhrydain.  Cofiwch y gallwn ni gael hyd i unrhyw gar o’ch dewis a bod ein pwer prynu yn estyn dros bob rhan o Brydain.

EIN GWEITHDAI

Cofiwch bod ein gweithdai yn gwneud gwaith MOT a gwasanaeth etc am brisiau di guro.  Gallwn werthu teiars o bob “make” a maint yn rhatach na neb.