Croeso i Ceir Cymru

Mae’r safle we yma yn crynhoi stoc gyflawn o dros ddau gant o geir wedi eu prisio rhwng £3000 a £30,000.  Mi ellwch chwilio (“chwiliwch”/”search) am y car rydach chi ei angen a chysylltu hefo ni am sgwrs.  Mi fyddwch yn sylwi fod ein prisiau yn gostwng yn sylweddol os ydych yn prynnu heb “part ex”

Mi fedrwn ni gystadlu a pris unrhyw archfarchnad geir yn Mhrydain.  Cofiwch y gallwn ni gael hyd i unrhyw gar o’ch dewis a bod ein pwer prynu yn estyn dros bob rhan o Brydain.

EIN GWEITHDAI

Cofiwch bod ein gweithdai yn gwneud gwaith MOT a gwasanaeth etc am brisiau di guro.  Gallwn werthu teiars o bob “make” a maint yn rhatach na neb.